Adventní kalendář 2019, 3. díl

14.12.2019

Je na mě spolehnutí. Myslím, že tím lezu řadě lidí na nervy. Chodím všude hodně brzy. Což u ostatních vážně nesnáším. Buď mě vydírá pocit, že na mě někde neboze čekají, mrznou anebo je pálí slunce do týla - popřípadě mě připraví o pocit pauzy, kterou bych mezi schůzkami stejně neměla, protože nejsem schopná skončit včas. No, a tak si v úterý (příliš brzy) vykračuji Malou Stranou, kochám se. Slíbila jsem požehnání v půjčeném kostele. Okolo půl se začnu podivovat, kde je ta nevěsta?! Kde jsou všichni? Je advent, rozjímám, šmejdím mezi lavicemi a oltáři a v 9:38 mi to nedá, koukám do diáře. Jsem v jiném kostele.

Vyletím jako jezevec Chrujda, který v raketě dobývá vesmír a cpu se do taxíku, který je naštěstí přistaven přesně na místě, kde ho potřebuju. "Rychle! Do svatého Martina!" Decentní pan taxikář si pomalu sundá čtecí brýle a prohlíží si mě, funím, mám tašky na ramenou, tik v oku. (Nečuč a jeď! nabádám v duchu). Rozvážně rozhoupe koráb a ujišťuje se, že ví kudy. Překvapí mě dobrá znalost významných církevních staveb. Nadechnu se a jdu na to. Vím, že kostele už se nestihnu převléct do taláru, musím to udělat teď. Servu ze sebe v autě kabát a v zrcátku se střetnu s překvapenýma očima. No, co, dělám si pohodlí. Chvíli čekám.

Jenže já potřebuju víc. Svetr nejde dolů. Jsem zpocená. Pan řidič hledí do zrcátka, zpět na silnici, zrcátko, silnice. Z tašky vytahuju talár a štolu. Málem mu vypadnou oči. Nechápe. Vysvětluju. Nevěří. Bojí se?! Ne, tou štolou tě vážně neuškrtím. Přidávám teologickou rozpravu, která ho uklidní, že nejsem vražedkyně převlečená za farářku.

Na mostě je zácpa, jak jinak. Vychladnu, píšu smsku, že už jsem skoro v ulici. Skoro. Štědře platím, pan řidič už se culí, má mě z krku a stihli jsme to.

V tom správném kostele mě vítají s úsměvem. "Právě včas! Paní farářko!"

3. adventní neděle 15. prosince 2019

Čtení z listu Filipským, kap. 4, verše 4-6.

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

pondělí 16. prosince 2019

Jezevec Chrujda dobývá vesmír (Petr Stančík a Lucie Dvořáková).

Všichni se shodli na tom, že nejlepším kosmonautem bude jezevec. Kapr Karel mu půjčil svou rybí duši místo skafandru a jeho milá lasička Anička mu na cestu upekla žabí buchty. Chrujda se rozloučil a vlezl do kabiny. Zvířátka pak spojenými silami natáhla gumu a vystřelila raketu k nebi.

úterý 17. prosince 2019

Z listu Jakubova, 5. kapitola, verše 6-10.

Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého; a on se proti vám nestaví. Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratří, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi! Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně.

středa 18. prosince 2019

Bůh a člověk hledající smysl, Viktor E. Frankl a Pinchas Lapide.

"Protože jak umělecký výkon a náboženské setkání jsou již mimo psychiatrickou rovinu." Frankl, 1994.

Jinými slovy: Franklovi záleželo na tom, aby člověk nebyl vnímám jen v psychologických kategoriích a aby nebyla opomenuta jeho duchovnost. Nezáleží na tom, zda, či jakým způsobem, se duchovnost projevuje navenek. Tato myšlenka byla dlouhou dobu (a částečně to platí dodnes) inovativní, protože většina současných psychologických teorií vidí v religiozitě člověka pouze výraz psychických procesů - a to ještě ne zcela plnohodnotný.

čtvrtek 19. prosince 2019

Čtení z listu Filipským, kap. 4, verše 7-9.

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.

pátek 20. prosince 2019

Modlitba Matky Terezy

"Pane dej, abychom nesli lásku tam, kde chudí jsou ponižováni, radost tam, kam nedošla tvá zvěst, smíření tam, kde jsou lidé rozděleni."

sobota 21. prosince 2019

Z listu Jakubova, 5. kapitola, verše 13-16.

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.