Přichází čas společných kroků

02.06.2019

Ano. Je to bláznivé. Dost možná je to hodně bláznivé. Ale nemluví apoštol Pavel právě o tomhle? "Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí." (1. Korintským, verše 20-21)

A tak to všechno vzniklo. Krátce po novém roce. Myšlenka Roku smíření 2020-2021 s ambicí pozvat každého, kdo půjde okolo. Sousedy. I ty ze vzdálenějších míst. Celou zemi. Kus Evropy. Snad celý svět. 

Výročí významných událostí, pozvání a příležitosti, které přinášejí, jakoby zněly v písni Hradišťanu Mys dobré naděje.

"Přichází čas společných kroků, společné mysli,

společného tepu srdce.

Přichází čas společných kroků,

stejnosti i rozdílnosti.


Zázračný okamžik zastavení se a spojení.


Kéž dovedu naslouchat rytmu tvého srdce,

kéž dovedu vstoupit do tvého domu,

kéž dovedu navštívit posvátná místa,

kéž dovedu naslouchat tvým modlitbám.


Modlitbám, jimž rozumí všechna srdce,

modlitbám, jimž rozumí všechny bytosti,

rozumí jim i stromy, které obklopují nás.

Je to modlitba vůně Země,

je to modlitba žáru srdce

v němž se spálí všechno pohrdání, všechna pýcha.


Kéž dovedu naslouchat rytmu tvého srdce,

kéž dovedu vstoupit do tvého domu,

kéž dovedu navštívit posvátná místa,

kéž dovedu otvírat tiše a s úctou dveře všech domovů,

ke kterým mě cesta dovede, jsme stejní a jiní..."

Rok smíření je výrazem touhy zamýšlet se i odpovídat společně, vytvářet nejen atmosféru sounáležitosti, ale sounáležitost skutečnou.

Rok smíření staví most mezi minulostí a budoucností skrze setkání v přítomnosti.

Rok smíření vytváří příležitost pro dialog na mnoha úrovních.

Rok smíření propojuje duchovní hodnoty, kulturní dědictví a praktické vzdělávání.

Rok smíření zapojuje všechny generace a vytváří prostor pro sdílení zkušeností a dovedností.

Rok smíření vede celou společnost i každého z nás k zamyšlení se nad smyslem našeho života a našich vztahů.

Rok smíření navazuje na tradici biblických "milostivých roků", při kterých se odpouštěly dluhy a navracela svoboda.

Rok smíření je příležitost v nás. Rok smíření jsou srdce vložená do dlaní. Rok smíření jsme my všichni.

Srdečně Vás všechny zvu, abyste byli při té vzácné chvíli, kdy iniciativu Roku smíření 2020-2021 vyhlásíme.
6. června 2019 v Divadle Husa na provázku, v rámci Meeting Brno.