Adventní kalendář 2019, 1. díl

30.11.2019

To nám to pěkně začíná. S velkou elegancí jsem zapalovala krbovou sirkou (vonného) františka. Hořelo vše okolo, jen františek ne. Dobrá, řekla jsem si, chce to grif, přesvědčivý výraz znalce a trpělivost. Až pach uzeného palce mě přiměl změnit techniku a přehodnotit cíle. Pak františek blafl jedna radost, vyletělo pár jisker a už to čmoudí vesele bytem, až mám obavu, zdali nevyženu sousedy na patře. Ale co. Tohle je Advent až pod nos.


Čtení na každý den času letošního Adventu.

1. adventní neděle 1. prosince 2019

z Matoušova evangelia, kapitola 24., verše 37-44

Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

pondělí 2. prosince 2019

(Speciálně k příhodě s nehořlavým františkem.)

Nastavení mysli. Nová psychologie úspěchu aneb naučte se využít svůj potenciál, Carol Dwecková

Postup při růstovém nastavení mysli. Nejdřív si však něco ujasněme. Opuštění představy o vlastní mimořádnosti vás může děsit. Tuctový člověk být nechcete. Jak můžete mít ze sebe dobrý pocit, když nebudete o nic cennější než ti, na které se díváte spatra? Začněte zvažovat myšlenku, že někteří lidé vynikají díky svému odhodlání a úsilí. Postupně se začnete víc snažit a zkoumat, jestli budete odměněni tak, jak jste chtěli. Budete. Ačkoli už můžete pomalu přijmout myšlenku, že snaha může být nutností, pořád se nemůžete smířit s tím, že není zárukou. Už tak je to ponižující o něco usilovat, ale snažit se, a ještě nemít jistotu, že to dopadne podle vašich představ - to už opravdu není fér. Může se totiž stát, že budete pilně pracovat, a přesto povýší někoho jiného. Skandál. Potrvá dlouho, než vás snažení začne bavit, a dlouho, než začneme přemýšlet z pohledu učení. ... Řada lidí s fixním myšlením nakonec pochopí, že jejich háv výjimečnosti byl ve skutečnosti brněním, ve kterém se měli cítit v bezpečí, silní a hodní úcty. Ačkoliv je dlouho chránil, později jim bránil v rozvoji, posílal je do předem prohraných bitev a izoloval je od uspokojujících, oboustranných vztahů.

úterý 3. prosince 2019

biblická kniha Zachrajáš kapitola 14., verše 5b-9

Pak přijde Hospodin, můj Bůh, a s tebou všichni svatí, Bože. V onen den nebude světlo, vše vzácné ztuhne mrazem. A nastane den jediný, známý jen Hospodinu, kdy nebude den ani noc; i za večerního času bude světlo. V onen den poplynou z Jeruzaléma živé vody, polovina k moři východnímu, polovina k západnímu, v létě jako v zimě. Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné.

středa 4. prosince 2019

Nulorožec, z první kapitoly, Petr Stančík

Labutí zle poštípaný pan Takemura si zaplatí zájezd do vinného sklepa ve Velkých Žernosekách, kde přes varování, aby to nedělal, při vzpomínce na útočícího ptáka nervózně zaťuká klouby prstů na sud plný kvasícího vína. / Víno v sudu z těch otřesů do rána zkysne. Sklepmistr je zoufalý, přece to nevylije do kanálu, ale pak dostane nápad. Kalnou břečku nalahvuje a draze prodá jako biogonické víno pro znalce. Jednu z těch lahví otevřou v luxusní pražské restauraci Vagina dentata, zdegustují, dekantují a nalijí do sklenice nadpraporčici Marhanové, k jinak prvotřídní večeři. Nadpraporčici víno nechutná, ale nedá to na sobě znát. Bojí se, aby to nevypadalo, že se ve vínu nevyzná, protože se v něm nevyzná. Vypije dvě sklenice do dna a zasvěceně glosuje jeho živočišné tóny.

čtvrtek 5. prosince 2019

čtení z knihy proroka Izajáše, kap. 25., verše 6-9

Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody, hody s výborným vínem; budou to šťavnatá jídla a vybraná vína. Na této hoře sejme závoj, který halil všechny lidi, přikrývku, která kryla všechny národy. Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře. Odejme hanbu svého lidu na celé zemi, neboť Hospodin to pravil. V ten den se řekne: "Hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, že nás vysvobodí; on je Hospodin, v něho jsme doufali, jásejme a radujme se z jeho spásy, neboť Hospodinova ruka spočine na této hoře.

pátek 6. prosince 2019

Po italsku do hubky. Pár receptů a laskavých drbů z italského podhůří, (úžasná!) Marta Kučíková

Tramezzino z mascarpone, šunkou a ořechy (delikatesa, nejlepší tramezzino zdejšího údolí). Potřebné přísady: měkký bílý chléb, majonéza podle chuti a libosti, kelímek mascarpone, plátky šunky podle potřeby, několik vyloupaných jader vlašských ořechů, pár lístečků zelené rukoly. / Na chleby, slabě namazané majonézou, natři též jemně mascarpone, navrch dej rozdrobené vlašské ořechy a překryj plátky dobré šunky. Gurmáni mohou vložit pár zelených lístečků rukoly. Tato tramezzinová úchvatná delikatesa patří k těm nejlahodnějším nejenom dole v našem údolí, ale i vysoko v horách italských dolomitských. ... A nezapomeň - vyráběj raději ve větším. Tramezzini jsou nesmírně žravé a šťavnaté a zbaštěné dřív, než vyhrkneš uno, due, tre. S italskou noblesou podávej svým návštěvníkům a jen tak mezi řečí prohoď, že tramezzini pocházejí, stejně jako Juventus - z Turína. Jako je Pavel Nedvěd bohem fotbalový, ty se vbrzku staneš bohem tramezzinovým!

sobota 7. prosince 2019

Moje modlitební kniha, Anselm Grün

Dobrý Bože, v čase adventu očekáváme příchod tvého Syna. Očekáváme toužebně každým okamžikem, že zaklepe na dveře našeho srdce a že je otevře své lásce. Očekáváme také jeho příchod na konci časů, kdy se všechno naplní jeho spásou. Očekáváme přicházejícího, a přece víme, že už je tu s námi. Prosíme tě, aby k nám Ježíš přišel tak, abychom skutečně došli k sobě samým. Často totiž nebýváme u sebe doma a v myšlenkách se touláme někde docela jinde.
Dej, ať je pro nás tento adventní čas dobou požehnání, ve které se vrátíme do vlastního nitra a začneme prožívat přítomný okamžik. Dej, ať nám čekání na tvého Syna otevře doširoka srdce, aby mohl skutečně vstoupit a přebývat v něm.
Ať se nás dotkne touha po spáse, jež k nám přišla ve tvém Synu a stále k nám touží přicházet.
V tento adventní čas proměň naše závislosti, které nás pořád ještě drží v zajetí, v hlubokou touhu.
Daruj nám jistotu, že v touze po příchodu tvého Syna je on sám již přítomen mezi námi a že plní naše srdce svou láskou.